Šis nolikums ir tulkojums no angļu valodas un var būt nepilnīgs.

Neskaidrību gadījumā skatīt oriģinālo nolikumu angļu valodā: http://www.racedogeuropean.com/info/regulation/

RaceDog European Open Night Race 2023
Nolikums latviešu valodā

Rīkotājs: biedrība “RaceDog Latvia”
Par sacensībām atbildīgā persona: Mikus Zelmenis, info@racedogeuropean.com

Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt Kamanu suņu sportu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu.
Dažādot priekšstatu un izpratni par Kamanu suņa sporta sacensībām.
Veicināt citu valstu Kamanu suņu sporta entuziastu ierašanos Latvijā, tādējādi veicinot tūrisma attīstību.
Popularizēt kamanu suņu sportu kā videi un cilvēkam draudzīgu alternatīvu transportu.
Veicināt interesantu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un ģimenēm.

Sacensību laiks un vieta:
23. un 24. septembrī, plkst. 11:00
Asaru ezers, Garkalnes novads

Dienas kārtība: http://www.racedogeuropean.com/info/schedule/
Sacensību disciplīnas:  http://www.racedogeuropean.com/info/disciplines/

Viens sportists (juniors, elite, veterāns 1 un veterāns 2) nedrīkst piedalīties vairāk nekā divās disciplīnās. Bērniem atļauts piedalīties vienu reizi. Reģistrācija ar vienu suni ir iespējama tikai saskaņā ar IFSS sacensību noteikumiem. Organizators nenodrošina individuālus starta laikus, lai nodrošinātu sportista vairākkārtīgu dalību sacensībās, tādēļ lūdzam pirms reģistrācijas sazināties ar sacensību organizatoru, izmantojot info@racedogeuropean.com.

Lai atvērtu "junioru" klasi:
Katrā disciplīnā tiks apbalvoti trīs ātrākie, ja katrā klasē būs 5 dalībnieki (piemēram, 5 "elites" klases dalībnieki un 5 "junioru" klases dalībnieki). Ja katrā klasē būs mazāk nekā 5 dalībnieki, tad visi dalībnieki iekļūs "elites" klasē un tiks apbalvoti trīs ātrākie.

Lai atvērtu "veterānu" klasi:
Katrā disciplīnā tiks apbalvoti trīs ātrākie, ja katrā klasē būs 5 dalībnieki (piemēram, 5 "elites" klases dalībnieki un 5 "veterānu" klases dalībnieki). Ja katrā klasē ir mazāk nekā 5 dalībnieki, tad visi dalībnieki iekļūst "elites" klasē un tiks apbalvoti trīs ātrākie.

Lai sadalītu "veterānu 1" un "veterānu 2" klases:
Katrā disciplīnā tiks apbalvoti trīs ātrākie, ja katrā klasē būs 5 dalībnieki (piemēram, 5 dalībnieki "veterāns 1" klasē un 5 dalībnieki "veterāns 2" klasē). Ja kādā no šīm klasēm ir mazāk nekā 5 dalībnieki, tad visi dalībnieki iekļūst "veterānu" klasē un tiks apbalvoti trīs ātrākie.

Ziemeļsuņu klases:
Nordic klase - "Nordic“ klasi un “Open“ klasi apbalvos atsevišķi, ja konkrētajā disciplīnā būs 5 dalībnieki no katras klases (tātad 5 “Nordic“ klases pārstāvji un 5 “Open“ klases pārstāvji, ja disciplīnā 5 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas - tad visi tiek ieskaitīti “Open“ klasē un apbalvo trīs ātrākos no kopējās disciplīnas. 
RNB 2 klase - "Haskiju“ klasi (RNB1) un “Citu sniega suņu“ klasi (RNB2) apbalvos atsevišķi, ja konkrētajā disciplīnā būs 5 dalībnieki no katras klases (tātad 5 “RNB1“ klases pārstāvji un 5 “RNB2“ klases pārstāvji), ja disciplīnā 5 dalībnieki katrā klasē nereģistrējas - tad visi tiek ieskaitīti “Nordic“ kopējā klasē un apbalvo trīs ātrākos no kopējās "Nordic" disciplīnas.
“Nordic“ klasē var startēt šādas suņu šķirnes: Samojedi, Grenlandes suņi, Aļaskas malamuti, Sibīrijas haskiji, sportistam nosūtot FCI atzītus ciltsrakstus uz vet@racedogeuropean.com

Skūteru disciplīna:
Katrā disciplīnā tiks apbalvoti trīs ātrākie, ja katrā klasē būs 5 dalībnieki (piemēram, 5 "skūteru elites vīriešu" klases dalībnieki un 5 "skūteru elites sieviešu" klases dalībnieki).  Ja katrā klasē ir mazāk nekā 5 dalībnieki, tad visi iekļūst "skūteru elites" klasē.

Suņa vecums:
Visām pamatdisciplīnām - suņu vecums sākot no 18 mēnešiem.

Disciplīnu distances:
Junioriem, Elitei, Veterāniem 1, Veterāniem 2 : apt. 4,2 km,
Bērniem un stafetei: apt. 0.80 km

Dalībnieku reģistrācija: http://www.racedogeuropean.com/info/registration/
Reģistrācijas maksa: http://www.racedogeuropean.com/info/registration/

Reģistrācija pēc 16.09.2023. vai sacensību dienā nav iespējama..
Dalības maksa atkarīga no tā, kurā datumā aizpildīta ”Reģistrācijas anketa”.
Sportistam pēc Reģistrācijas anketas nosūtīšanas ir jāpārskaita sacensību reģistrācijas maksa 24 stundu laikā. Reģistrācija tiek uzskatīta par “pabeigtu”, kad organizatori saņem naudas pārskaitījumu.
Ja organizatori naudas pārskaitījumu nesaņem, reģistrācija tiek uzskatīta par nederīgu un tiek anulēta.
Ja sacensību dalībnieks uz sacensībām neierodas, sacensību maksa viņam netiek atgriezta.

Sacensību reģstrācijas maksa jāveic uz šadu kontu:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22

Veicot naudas pārskaitījumu - maksājuma uzdevumā norādiet sportista vārdu, uzvārdu un disciplīnu saīsinājumā, kā arī RACEDOG NIGHT RACE. (Korektus disciplīnu nosaukumus, kādus izmanto sacensību organizatori, skatīt nolikuma sākumā, pie sacensību disciplīnām). Piemēram - Agnese Saldeva, CCW E, RACEDOG NIGHT RACE*
*Citādi aizpildīts maksājuma uzdevums tiks uzskatīts par nederīgu.

Pēc reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas Jūs vairs nevarēsiet mainīt disciplīnu vai sportistu.
Aprīkojums: http://www.racedogeuropean.com/info/equipment/
Sacensībās sportistiem nebūs atļauts dalīties ar aprīkojumu.

Pamatdisciplīnai otrs starts notiek pa krēslu un tumsu, tādēļ ir apgaismojuma prasības:
Kanikrosam:
1) Sportistam pieres lampa
2) Atstarotājs uz kanikrosa jostas
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Suņa iemauktos jābūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai sunim tie atstarotu no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Baikdžoringam:
1) Velosipēda gaismām -  priekšā baltai, aizmugurē sarkanai
2) Sportistam pieres lampa
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Suņa iemauktos jābūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai tie atstarotos no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm


Skūterim:
1) Velosipēda gaismām -  priekšā baltai
2) Sportistam pieres lampa
3) Atstarotājs uz vienas no kājām (vēlama atstarojoša lenta)
4) Atstarotājs uz muguras
5) Suņa iemauktos jabūt iestrādātiem vai uzšūtiem atstarotājiem, lai tie atstarotos no suņa priekšpuses un abām sānu pusēm

Baikdžoringā un skūteros obligāta prasība ir ķivere, kurai brauciena laikā jābūt aizstaisītai.

Dalības maksā ietilpst:
Marķēta un īpaši Kamanu suņu sportam sagatavota trase.
Dalībnieku sacensību numurs,
Sacensību rezultāti - visu dalībnieku rezultāti tiks publicēti tīmekļa vietnē: www.fotofiniss.lv.
Foto un video apskats sacensību mājas lapā: www.racedogeuropean.com un facebook: RacedogEuropean lapā, sacensību pasākuma lapā.


Apbalvošana:
Tiks apbalvoti trīs ātrākie sportisti katrā disciplīnā, ja katrā būs vismaz 5 dalībnieki.
Tiks apbalvoti arī sportisti no valstīm ārpus Eiropas. Piemēram, no Apvienotās Karalistes, Meksikas, Kanādas, ASV un citām valstīm.
Ja godalgotās vietas ieguvējs neierodas uz apbalvošanu, tas zaudē visas iegūtās balvas.

Dalībnieki tiek apbalvoti ar:
medaļām un sponsoru balvām.


Dopinga kontrole:
Sacensību dalībniekus un suņus var pārbaudīt Dopinga kontrolē. Dopinga kontrole var tikt veikta iepriekš sacensību dalībniekus par to nebrīdinot.

Sacensību 'stake out' vietā:
Sacensību vietā nedrīkst tirgot sporta ekipējumu, sporta produktus, barību suņiem, ja nav saņēmuši rakstisku atļauju no sacensību organizatoriem.

Sacensību dalībnieki drīkst automašīnas, piekabes, suņu būrus un suņu stake-out novietot tikai tur, kur to ir norādījuši sacensību tiesneši. ”Stake-out” laukumā nav atļauts veikt kādas zemes norobežošanu ar lentām, striķiem, sētām vai komandas karogiem, lai nodalītu atsevišķu ”savu laukumu”, to ”pasargājot” sportistiem, kas ieradīsies vēlāk (Vietas pietiks visiem).
"Stake out" vietā nebūs pieejams dzeramais ūdens un elektrība.
"Stake out" vietā nav atļauts suni atstāt vienu bez uzraudzības.

Smēķēšana:
RACEDOG sacensību vietā nav atļauts smēķēt. Arī elektroniskās cigaretes nav atļautas.


Starta saraksts / Rezultātu saraksts:
Organizatori provizatorisko sacensību sarakstu publicēs internetā: http://www.racedogeuropean.com/info/start-list-day-1/
Oficiālais starta saraksts būs pieejams sacensību dienā pie info dēļa.
Sacensību starta sarakstu nav iespējams mainīt.
Sacensību rezultāti būs redzami mājaslapā: www.fotofiniss.lv

UZMANĪBU:
Katram dalībniekam ir jāierodas starta koridorā ne vēlāk kā divas minūtes pirms sava starta.
Sportistam šķērsojot finiša līniju, jāuzkavējas finiša koridorā līdz saņem atļauju to atstāt no finiša tiesneša vai vetārsta. Finišā nedrīkst svilpt, saukt suni, pīkstināt mantiņas, mētāt bumbu vai rotaļlietas, lai veicinātu ātrāku suņa finišēšanu.


Sacensību dalībnieku ievērībai:
Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savu un savu suņu veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus un sacensību nolikumu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā, pirms un pēc tām. Aizsargķiveres visiem ir obligātas (izņemot kanikrosu). Visa distance ir jāveic ar aiztaisītu aizsargķiveri. Sacensības var tikt pārceltas uz citu datumu, bet ne vēlāk kā vienu kalendāro gadu un pārcelšanas gadījumā nauda saglabājas uz jauno pārcelto posmu. Ja gada laika nebūs iespējams noorganizēt sacensības, sacensības tiks atceltas un dalības maksa tiks atmaksāta. Sacensību laikā dalībniekiem netiek nodrošināta pieeja elektrībai un dzeramam ūdenim.
Visiem dalībniekiem vēlams būt apdrošinātiem pret nelaimes gadījumiem.
Sacensību teritorijā būs tirdziņš un kafejnīca, taču tajos varēs norēķināties tikai ar skaidru naudu. Lūdzu ņemiet vērā, ka ieteicams ņemt līdzi eiro monētas.

Protesti:
Sacensību dalībniekam, kurš ir konstatējis cita dalībnieka noteikumu pārkāpumu, tas ir jāziņo mutiski galvenajam tiesnesim vai jebkuram tiesnesim uzreiz pēc finiša.
Ja noteikumu aizskārums ir ietekmējis arī pašu ziņotāju, tad tam 1 stundas laikā jāiesniedz rakstisks protests ar savu parakstu, samaksājot 30 Eur drošības naudu sacensību galvenajam tiesnesim. Ja galvenais tiesnesis protestu atzīst par pamatotu, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta.
Protests attiecībā uz rezultātiem ir jāiesniedz rakstiski ar savu parakstu 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas sacensību galvenajam tiesnesim.
Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības izlemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā.


Mārketings:

Reģistrējoties sacensībām, Jūs piesakieties jaunumu un informācijas saņemšanai uz Jūsu e-pastu un sms no biedrības "RaceDog Latvia", kā arī no "RaceDog Latvia" sadarbības partneriem - interneta veikala „BE RACEDOG”.
Reģistrējoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka piekrīt pirms, pēc un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju, video un audio materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

Sacensību numuri:
Katram dalībniekam tiek piešķirts viens numurs, abiem sacensību startiem.
Numuri ir uzvelkamas vestes.

Numurus nedrīkst bojāt, tos apgriezt. Numurus nedrīkst nodot citai personai. Par numura nozaudēšanu vai nepienācīgu apiešanos ar to – soda apmēru lemj organizatori un sacensību galvenais tiesnesis.
Pēc otrā brauciena finiša Jums finiša koridorā tiesnešiem jāatdod sacensību numurs.

Tehniskās prasības:
Sacensībās nedrīkst piedalīties ar:
1) Velosipēdiem, kuriem nav priekšējās un/vai aizmugurējās bremzes.
2) Skūteriem, kuram nav bremzes.
3) Velo kurpēm vai skriešanas kurpēm, kurām ir dzelzs vai plastmasas izciļņi labākai saķerei (saucamās - naglenes).
4) Elastīgās pavadas, jeb laina garumam jābūt atbilstošam IFFS noteikumiem katrā disciplīnā - no 1,5 - 2,5 m garam izstieptā veidā kanikrosa disciplīnā, .no 2 - 3 m garam izstieptā veidā baikdžoringa un skūteru disciplīnās.
5) Velosipēdiem, skūteriem un kārtiem – nav atļauta nekāda veida elektro vai tamlīdzīgu dzinēju piedziņa.
Sacensību teritorijā nedrīkst atrasties brīvgaitas suņi.
Visiem dalībniekiem jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Tā nezināšana neatbrīvo dalībniekus no personīgās atbildības.
Uzmanību!
Lūdzam sacensību dalībniekiem nepiesārņot dabu sacensību trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi, savākt atkritumus aiz sevis un suņem.

Organizatori neveic dalībnieku reģistrēšanu viesnīcās vai kempingos.
Organizatori ir tiesīgi mainīt sacensību nolikumu bez iepriekšēja brīdinājuma, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms sacensībām.
Organizatori sniedz informāciju par sacensībām angļu un latviešu valodā.

Tiesāšana un prasības pret sacensību inventāru atbilstoši IFSS noteikumiem.

Organizatori:
Biedrība „RACEDOG LATVIA”
Adrese: Vārnu iela 10 -8, Rīga, LV – 1009, Latvia
Reģ. nr: 40008225574
Banka: Swedbank
Konts: LV21HABA0551038558303
Kods: HABALV22